הוראות בטיחות

 • מכשיר האקווה סקוטר מתאים לשחיינים מנוסים, חובה ללבוש אפודת הצלה (המפעיל ומי שנילווה אליו).

 • לעולם אל תתרחק מהחוף למרחק גדול יותר משהנך יכול לשחות חזרה ללא האקווה סקוטר.

 • יש להרחיק שיער ארוך, שרוכים ורצועות מקרבת האקווה סקוטר בזמן שהוא מופעל. לבעלי שיער ארוך מומלץ להשתמש בכיסוי ראש.

 • מכשיר האקווה סקוטר אינו ציוד ציפה ואינו יכול לשאת אדם במים.

 • ילדים שמפעילים את האקווה סקוטר צריכים להיות תחת השגחת מבוגרים.

 • יש להיזהר מאוד ממכשולים תת-מימיים. לפני השימוש יש לבדוק שאזור השיוט נקי ובטוח.

 • אין להפעיל את האקווה סקוטר בקרבת שחיינים אחרים ויש להתרחק ממסלולי השייט של סירות וכלים ימים אחרים. יש לנהוג לפי הוראות השייט הנהוגות באזור השימוש.

 • אין לשחרר את האקווה סקוטר באזורי שחיה, באזורים ששוחים אנשים אחרים.

 • יש להרחיק כל גוף זר מבית המדחף, אין להכניס ידיים או כל איבר אחר לאזור המדחף.

 • אסור לעשן או להדליק אש בקרבת הכלי.

 • אין להריץ או להפעיל את האקווה סקוטר במבנה בלתי מאוורר.

 • וודא תמיד שמיכל הדלק מלא לפני השימוש.

 • האקווה סקוטר איננו מכשיר צלילה. שמור את הנשם מעל פני המים ומדי פעם בדוק את מיכל האוויר וודא שאין בו מים. רוקן לפי הצורך.

 • יש להימנע משימוש במכשיר כאשר הים סוער או גלי או באזורי סכנה.

 • יש לכבות את המנוע לפני כל פעולת תיקון או בדיקה.

 • אין לשמן או לתדלק את המכשיר בזמן שהוא עובד.

 • אין לשים ידיים באזורי פלג המכשיר בזמן שהמכשיר מונע, קיימת סכנת התחשמלות!

 • אין להסיר בשום אופן את המגינים, המגינים על המדחף בזמן שהמכשיר עובד!

 • כבה את המנוע ע"י סתימת הנשם בכף היד.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

לפני ההנעה · פרק את מכסה מיכל האוויר והרכב במקומו את השנורקל יש להקפיד להרכיב את שני החלקים כולל ההארכה הדק היטב ביד. המנוע מקבל את האוויר דרך הנשם ולא יוכל לפעול אם מכסה אוויר יהיה מורכב או שהשנורקל