הוראות הפעלה AQUASCOOTER

לפני ההנעה

· פרק את מכסה מיכל האוויר והרכב במקומו את השנורקל יש להקפיד להרכיב את שני החלקים כולל ההארכה הדק היטב ביד. המנוע מקבל את האוויר דרך הנשם ולא יוכל לפעול אם מכסה אוויר יהיה מורכב או שהשנורקל לא יהיה מורכב היטב, יכנסו מים למיכל האוויר.

· שחרר והדק חזרה את מכסה מיכל הדלק, כדי לשחרר לחץ יתר שעלול להיבנות במיכל, בגלל חום השמש, או ניעור יתר של הכלי.


הנעה

· פתח את ברז הדלק הצהוב. השסתום יפתח כאשר הידית מכוונת כלפי חלקו הקידמי של הסקוטר.

· סובב את ידית המאייד נגד כיוון השעון למצב "START" כלפי מעלה.

· החזק את ידית האחיזה כאשר באותו זמן יש למשוך את מצערת הגז עד הסוף.

· ביד השניה משוך בחוזקה את ידית המתנע. כאשר המנוע מתחיל להשמיע קולות הנעה קלות, החזר את ידית המאייד למצב " RUN " מצב נסיעה כלפי מטה. בדרך כלל במכשיר חדש, 4-5 משיכות של המתנע יספיקו להתנעה.

היכנס למים מיד!

אזהרה חמורה: אין להשאיר את המנוע עובד מחוץ למים יותר משלושים שניות.


הערה: יש לפעול לפי הצעדים הנ"ל עם מכשיר חדש או קר, אם המנוע עדיין חם, על החוף או בתוך המים, יהיה מספיק למשוך בחבל המתנע, עם ידית המאייר במצב " RUN " הידית כלפי מטה. יש להניע את המכשיר על משטח קשה או נקי ולא על החוף, כדי למנוע כניסת חול ואבני חצץ לבית המדחף או לאגזוז, דבר העלול לשבש את עבודת המכשיר ולגרום לו נזק.


כיבוי

· כיבוי לזמן קצר: שים את כף היד על פתח השנורקל, השאר את ידית המאייד ואת ברז הדלק במצב רגיל, ההנעה הבאה תהיה קלה יותר, יהיה מספיק למשוך בחבל המתנע.

כיבוי בגמר שימוש או לפני אחסנה: הנע את המנוע והוצא אותו מתוך המים למשך כמה שניות. הפעל אותו במצבי מצערת גז שונים סגור את ברז הדלק, סחט את מצערת הדלק כדי לנקות את תא השריפה מדלק, חכה עד לעצירת המנוע.


הוראות הפעלה לסקוטר AQUASCOOTER SUPPERMAGNUM ודגם AQUASCOOTER ONE


פוסטים אחרונים

הצג הכול

מכשיר האקווה סקוטר מתאים לשחיינים מנוסים, חובה ללבוש אפודת הצלה (המפעיל ומי שנילווה אליו). לעולם אל תתרחק מהחוף למרחק גדול יותר משהנך יכול לשחות חזרה ללא האקווה סקוטר. יש להרחיק שיער ארוך, שרוכים ורצ