הוראות בטיחות

 • מכשיר האקווה סקוטר מתאים לשחיינים מנוסים, חובה ללבוש  אפודת הצלה (המפעיל ומי שנילווה אליו).

 • לעולם אל תתרחק מהחוף למרחק גדול יותר משהנך יכול לשחות חזרה ללא האקווה סקוטר.

 • יש להרחיק שיער ארוך, שרוכים ורצועות מקרבת האקווה סקוטר בזמן שהוא מופעל. לבעלי שיער ארוך מומלץ להשתמש בכיסוי ראש.

 • מכשיר האקווה סקוטר אינו ציוד ציפה ואינו יכול לשאת אדם במים.

 • ילדים שמפעילים את האקווה סקוטר צריכים להיות תחת השגחת מבוגרים.

 • יש להיזהר מאוד ממכשולים תת-מימיים. לפני השימוש יש לבדוק שאזור השיוט נקי ובטוח.

 • אין להפעיל את האקווה סקוטר בקרבת שחיינים אחרים ויש להתרחק ממסלולי  השייט של סירות וכלים ימים אחרים. יש לנהוג לפי הוראות השייט הנהוגות באזור השימוש.

 • אין לשחרר את האקווה סקוטר באזורי שחיה, באזורים ששוחים אנשים אחרים.

 • יש להרחיק כל גוף זר מבית המדחף, אין להכניס ידיים או כל איבר אחר לאזור המדחף.

 • אסור לעשן או להדליק אש בקרבת הכלי.

 • אין להריץ או להפעיל את האקווה סקוטר במבנה בלתי מאוורר.

 • וודא תמיד שמיכל הדלק מלא לפני השימוש.

 • האקווה סקוטר איננו מכשיר צלילה. שמור את הנשם מעל פני המים ומדי פעם בדוק את מיכל האוויר וודא שאין בו מים. רוקן לפי הצורך.

 • יש להימנע משימוש במכשיר כאשר הים סוער או גלי או באזורי סכנה.

 • יש לכבות את המנוע לפני כל פעולת תיקון או בדיקה.

 • אין לשמן או לתדלק את המכשיר בזמן שהוא עובד.

 • אין לשים ידיים באזורי פלג המכשיר בזמן שהמכשיר מונע, קיימת סכנת התחשמלות!

 • אין להסיר בשום אופן את המגינים, המגינים על המדחף בזמן שהמכשיר עובד!

 • כבה את המנוע ע"י סתימת הנשם בכף היד.